Prostata Biopsie
4_Prostata_Biopsienadel_Kontrolle

Download (.jpg, 168 KB)

3_Prostata_Biopsie_Lagekontrolle

Download (.jpg, 185 KB)

2_Prostata_Biopsie

Download (.jpg, 255 KB)